Våra tjänster

Grävarbeten, hjullastare för anläggning och godshantering, kranarbeten, lastväxlare, större schaktarbeten, sorteringsverk.

Vi har utfört stora bredbandsarbeten i sträckor, bland annat mellan Osby-Oslo, Värnamo-Gränna, Borås-Taberg samt hela Örebro city mellan åren 2000 och 2002. Vi har även en stor anläggning där vi sorterar matjord och sand för återanvändning.

Våra kunder i dagsläget är:

  • Jönköpings Energi, Värmeverket Torsvik, tillhandahåller vi med en Volvo L120H och en L180H.
  • Jönköping Kommun, Grävning och VA jour.
  • Markbyggarna i Jönköping, tillhandahåller vi med en Volvo FH13 tridem lastväxlare med kran.
  • Transab, sorteringsanläggning Odensjö, tillhandahåller vi med en L120H samt ett Maskinmekano LS1202.
  • Övriga enheter utför arbeten åt andra beställare

Försäljning

Utöver vår vardagliga drift av våra anläggningsmaskiner,
så driver vi även försäljning av begagnade entreprenadmaskiner,
där vi har ett kontaktnät för import och export inom främst Norge, Tyskland och Polen.